โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

นิทรรศการร้อยไร่ (นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ปี 2558)

 

นิทรรศการร้อยไร่ (นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ปี 2558)

งานมหกรรมเกษตรร้อยไร่ ภายใต้แนวคิด "ตามรอยพ่อ พอเพียง"

เมื่อวันที่ 1-3  ธันวาคม  2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและการวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) 

วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2563