โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

weblink

Present โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คลิกดูวิดีโอ !!

โครงการ : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2563