โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สร้างถนนและพัฒนาพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 พฤษาภาคม 2559 ณ ต.จระเข้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช : สร้างถนนและพัฒนาพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 พฤษาภาคม 2559 ณ ต.จระเข้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช : สร้างถนนและพัฒนาพื้นที่ ณ  ต.จระเข้   อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา  

ในโครงการค่ายเยาวชนชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 15 พฤษาภาคม 2559  

วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2563